3D visualisering av interiør, eksteriør, emne

Interiørvisualisering - 10$ per kvadratmeter.
Utvendig gjengivelse fra 500$. (med omgivelser - fra 700$.)

RealTime interiørvisualisering i Unreal Engine 5 - 12$ per kvadratmeter.
Eksteriørgjengivelse i sanntid i Unreal Engine 5 fra 500$ (med omgivelser - fra 700$)

En visualisator er ikke en designer eller en arkitekt, det er en arbeider som utfører en klart definert oppgave. Prosjektvisualisering er siste fase av prosjektet før byggestart eller renoveringsarbeid. Akkurat som arbeideren, må designeren gi visualisatoren:

For interiør:

  1. Møbelestimat
  2. Estimat for materialer
  3. Romoppsett
  4. Layout med arrangement av møbler og materialer

For eksteriør:

  1. Byggetegning
  2. Tegning av området rundt
  3. Estimat for etterbehandlingsmaterialer
  4. Bilde av miljøet eller geolokalisering

Visualisatoren velger ikke møbler "for å matche stilen og tonen i fotografiet", dette er designerens eller arkitektens oppgave. En visualisator er en utøver som jobber etter et klart oppdrag og budsjett, visualiserer prosjektet i sluttfasen før reparasjons-/byggstart for å identifisere problemer som var usynlige på designstadiet og for å lage markedsføringsmateriell.

En pakke med redigeringer er inkludert etter å ha utført visualiseringen i henhold til spesifikasjonen. kunde.

Ytterligere redigeringer belastes separat og individuelt.