3D-visualisering av interiör, exteriör, motiv

Invändig visualisering - 10$ per kvadratmeter.
Exteriör rendering från 500$. (med omgivning - från 700$.)

RealTime interiörvisualisering i Unreal Engine 5 - 12$ per kvadratmeter.
Exteriörrendering i realtid i Unreal Engine 5 från 500$ (med omgivning - från 700$)

En visualiserare är inte en designer eller en arkitekt, det är en arbetare som utför en tydligt definierad uppgift. Projektvisualisering är det sista steget i projektet innan bygg- eller renoveringsarbetet påbörjas. Precis som arbetaren måste designern förse visualiseraren med:

För interiör:

  1. Möbeluppskattning
  2. Uppskattning för material
  3. Rumslayout
  4. Layout med arrangemang av möbler och material

För exteriör:

  1. Byggnadsritning
  2. Ritning av omgivningen
  3. Uppskattning för efterbehandlingsmaterial
  4. Foto av miljön eller geolokalisering

Visualiseraren väljer inte möbler "för att matcha stilen och tonen på fotografiet", det är designerns eller arkitektens uppgift. En visualiserare är en utförare som arbetar enligt ett tydligt uppdrag och budget, visualiserar projektet i slutskedet innan reparations-/byggstart för att identifiera problem som var osynliga på designstadiet och för att skapa marknadsföringsmaterial.

Ett paket med redigeringar ingår efter att ha utfört visualiseringen enligt specifikationen. kund.

Ytterligare redigeringar debiteras separat och individuellt.