DeepFake

Vytvorenie deepfake s existujúcou trénovanou maskou celebrít - 10$ za 1 minútu.

Presun tváre z jedného videa do druhého. 201 TP4T za minútu.

Vytvorenie trénovanej ľudskej masky a následné prekrytie ľubovoľného videa v dĺžke až pol hodiny - 80$ Next 20$ za každú polhodinu. Na vytvorenie/trénovanie kvalitnej masky potrebujete aspoň 2 minúty videa, kde je tvár dobre viditeľná.