Výroba videa

Odhadované náklady na 3D animáciu - od 800$ za minútu

Vytvorenie jedného miesta pre video, interiér/exteriér – 500$

Render len s animáciou kamery, vo FullHD - 300$/min
4k + 20% za cenu
8k + 40% na cenu
stereo video pre 3D TV/kina/VR okuliare +20% k cene
HDR 10+ +20% za cenu

Fyzikálne správna sieťová simulácia kvapalín a plynov + 200$

Vývoj jednej postavy a príprava na animáciu - od 100$

Animácia jednej postavy - 15$ za sekundu animácie

Ceny za animáciu postáv a VFX značne závisia od zložitosti projektu, pre výpočet nákladov napíšte na mail@andreykozlov.ru alebo +79854688021

WhatsApp